255-49-00
261-24-15

 Капелюшний А. О.  ЕНЦИКЛОПЕДІЯ АФОРИЗМІВ, КРИЛАТИХ ФРАЗ, ЦИТАТ «Журналiстика – це творчість і ремесло»
ISBN 978-966-1585-66-8
Ціна 180,00 грн

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ АФОРИЗМІВ, КРИЛАТИХ ФРАЗ, ЦИТАТ
«Журналiстика – це творчість і ремесло»

Автор: А. О. Капелюшний
Рік видання: 2011
Формат: 60х84/8
Палітурка: тверда
Обсяг: 960 с.

Анотація: Дана книга – унікальне в поліграфії видання – є підсумком копіткої багаторічної праці, започаткованої ще наприкінці 60-х років минулого століття. Книга, яка, власне, успішно витримала вже два видання у 2004 і 2008 роках, узагальнює і суттєво розширює «досвід» попередниць у кількості процитованих висловів, представлених авторів та «навігації» тематичного, алфавітного і географічного покажчиків. Всього у пропонованій Енциклопедії зібрано понад 19 200 афоризмів, крилатих фраз, цитат і висловів 3 300 авторів – про природу творчості, про майстерність журналіста, про ЗМІ та свободу слова, про зв’язки журналістики з іншими сферами буття тощо.

Код ISBN: 978-966-1585-66-8
Ціна: 180,00 грн

Назад...
 Гавел В. ПРОШУ КОРОТКО. Розмова з Карелом Гвіждялою, примітки, документи. – Львiв: ПАIС, 2016. – 288 с.
ISBN 978-617-7065-60-8
Ціна 120,00 грн

ПРОШУ КОРОТКО
Розмова з Карелом Гвіждялою, примітки, документи

Автор: В. Гавел; переклад з чеської
Рік видання: 2016
Формат: 70х100/16
Палітурка: м'ягка
Обсяг: 288 с.

Анотація: Це остання прижиттєва книга останнього Президента Чехословаччини і першого Президента Чеської Республіки Вацлава Гавела, світла особа якого досі асоціюється у багатьох людей з уособленням честі, обов’язку і беззаперечного морального авторитету. Своєрідний белетризований підсумок власного життя автор подає у надзвичайно оригінальній оправі колажу, у якому природно переплелися спогади, роздуми, допити-інтерв’ю із самим собою, фрагменти особистих щоденників та службових записок. Це, по суті, дуже густий і пізнавальний «концентрат» знакових подій, рішень та дій недалекого минулого за участі багатьох непересічних персонажів. Переконані, що ця книга, вперше видана українською мовою, здатна стати настільним підручником-настановою для вітчизняних державотворців та фахівців-гуманітаріїв, а також – вагомою підмогою для всіх, хто намагається збагнути сутність політичних процесів сучасності.

Код ISBN: 978-617-7065-60-8
Ціна: 120,00 грн

Назад...
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості
ISBN: 978-966-7651-80-0
Ціна: 50,00 грн

Теорія і методика журналістської творчості


Автор: В. Й. Здоровега
Тип видання: навчальний посібник
Рік видання: 2008
Формат: 60х84/16
Палітурка: м'яка
Обсяг: 276 с.

Анотація: Пропонована книга - перший у пострадянських країнах підручник, присвячений найважливішій частині теорії та практики журналізму: аналізу природи літературної праці у засобах масової інформації.

Код ISBN: 978-966-7651-80-0
Ціна: 50,00 грн

Назад...
Холод О. М.Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз
ISBN 978-966-1585-67-5
Ціна 50,00 грн

Соціальні комунікації: соціо- та психолінгвістичний аналіз


Автор: Олександр Холод
Тип видання: навчальний посібник
Рік видання: 2011
Формат: 60х84/16
Палітурка: тверда
Обсяг: 288 с.

Анотація: Автор пропонує теоретичне обґрунтування положень сучасної наукової галузі «соціальні комунікації», подає праксеологічну частину, в якій розповідає про практичне застосування теоретичних методологічних положень при вивченні соціокультурних маркерів політичного дискурсу в мас-медіа, про вживання психолінгвістичних одиниць у регіональних ЗМІ, про сугестивні прийоми в мас-медіа, про їх взаємовплив з громадянським суспільством тощо.

Код ISBN: 978-966-1585-67-5
Ціна: 50,00 грн

Назад...
Дмитровський З. Є. Телевізійна журналістика
ISBN 966-7651-45-2
Ціна 30,00 грн

Телевізійна журналістика


Автор: З. Є. Дмитровський
Тип видання: навчальний посібник
Рік видання: 2009
Формат: 60х84/16
Палітурка: м’яка
Обсяг: 224 с.

Анотація: У посібнику розглянуто специфіку тележурналістики, особливості роботи журналіста на телебаченні, аудіовізуальні жанри, технологію підготовки окремих матеріалів, проблеми сучасного ефірного телемовлення, коротко пояснено телевізійну термінологію. Для студентів факультетів та відділень журналістики університетів, творчих працівників телебачення.

Код ISBN: 966-7651-45-2
Ціна: 30,00 грн

Назад...
Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації
ISBN 978-966-7651-63-3
Ціна 60,00 грн

Редагування в засобах масової інформації


Автор: А. О. Капелюшний
Тип видання: навчальний посібник
Рік видання: 2009
Формат: 70х100/16
Палітурка: тверда
Обсяг: 432 с.

Анотація: У посібнику викладено основні теоретичні положення курсу «Редагування в ЗМІ». До кожної теми подано також питання для самоперевірки, практичні завдання і рекомендовану літературу.
Навчальним посібником можуть скористатися не тільки студенти факультету журналістики, для яких його, власне, й призначено, але й журналісти-практики, а також працівники всіх сфер діяльності, чия робота пов’язана з редагуванням і саморедагуванням.

Код ISBN: 978-966-7651-63-3
Ціна: 60,00 грн

Назад...
Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу
ISBN 978-966-7651-56-5
Ціна 30,00 грн

Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу


Автор: Юрій Зацний
Тип видання: навчальний посібник
Рік видання: 2007
Формат: 60х84/16
Палітурка: м’яка
Обсяг: 228 с.

Анотація: У книзі розглянуто соціальні параметри інноваційних процесів в англійській мові на початку ХХІ сторіччя, якісні зміни в шляхах, способах, тенденціях і механізмах збагачення словникового складу. Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців.

Код ISBN: 978-966-7651-56-5
Ціна: 30,00 грн

Назад...
Шурхало Д. Скоропадський, Маннергейм, Врангель: кавалеристи-державники
ISBN 978-966-1585-99-6
Ціна: 25,00 грн

Скоропадський, Маннергейм, Врангель: кавалеристи-державники

Автор: Дмитро Шурхало
Рік видання: 2013
Формат: 60х84/8
Палітурка: мяка
Обсяг: 160 с.

Анотація: Автор цієї книжки намагається зрозуміти суперечливу постать гетьмана Павла Скоропадського, порівнюючи його не з тогочасними українськими політиками, а з товаришами по службі: Карлом Густавом Маннергеймом та Петром Врангелем. Ці генерали-кавалеристи належали до свити останнього російського імператора і добре знали одне одного. До 1917 року їхні кар’єри розвивалися дуже схоже. Після розвалу Російської імперії вони почали на її уламках створювати нові держави. Впоратися із цим завданням пощастило лише Маннергейму.

Код ISBN: 978-966-1585-99-6
Ціна: 25,00 грн

Назад...
Шурхало Д. Міфи Другої світової війни
ISBN 978-966-1585-61-3
Ціна: 20,00 грн

Міфи Другої світової війни

Автор: Дмитро Шурхало
Рік видання: 2011
Формат: 60х84/8
Палітурка: мяка
Обсяг: 140 с.

Анотація: Чому кавалеристи не знали, що танк марно рубати шаблею? Де насправді відбулася найбільша танкова битва? Скільки чорнозему вивезли німці з окупованих територій?.. У цій книжці спростовуються поширені уявлення про війну 1939-1945 років, які насправді не відповідають дійсності, розповідається про те, як ці міфи з’явились і яким є їхнє реальне підґрунтя.

Код ISBN: 978-966-1585-61-3
Ціна: 20,00 грн

Назад...
Бордуляк Т. Г. Невідомі твори
ISBN 978-966-1585-34-7
Ціна 70,00 грн

Невідомі твори


Автор: Тимотей Боруляк
Тип видання: збірник творів
Рік видання: 2011
Формат: 60х84/16
Палітурка: тверда
Обсяг: 428 с.

Анотація: Цю книгу невідомих творів одного з провідних українських письменників Франкової школи Тимотея (Тимофія) Бордуляка (1863–1936) упорядкував його онук Тимофій Бордуляк, названий на честь діда. Окремою книгою ці твори видаються вперше, та й порізно більшість з них ніколи і ніде досі не публікувалися.

Код ISBN: 978-966-1585-34-7
Ціна: 70,00 грн

Назад...
Мовчан С. П., Кипаренко Г. М. Велика Британія: географія, історія, культура
ISBN 978-966-1585-85-9
Ціна 80,00 грн

Велика Британія: географія, історія, культура

Автори: С. П. Мовчан , Г. М. Кипаренко
Рік видання: 2012
Формат: 60х84/16
Палітурка: тверда.
Обсяг: 496 с.

Анотація: У навчальному посібнику вперше зроблено спробу комплексно висвітлити сучасну географію Великої Британії, її соціально-економічну й політичну історію, процес зародження та розвитку британської культури від найдавніших часів до сьогодення.

Код ISBN: 978-966-1585-85-9
Ціна: 80,00 грн

Назад...
Лубкович І. М. Соціологія і журналістика
ISBN 966-7651-29-0
Ціна 50,00 грн

Соціологія і журналістика


Автор: Ігор Лубкович
Тип видання: підручник для журналістів
Рік видання: 2009
Формат: 60х84/16
Палітурка: тверда
Обсяг: 232 с.

Анотація: У книзі з’ясовано вплив соціології на суспільну, передусім журналістську діяльність, проаналізовано використання соціологічних методів у журналістській практиці. Підручник дає загальне уявлення про соціологію як науку, про соціологічні методи збору інформації, про методику проведення конкретного соціологічного дослідження, про вплив соціологічної методики на роботу журналіста, значення соціології у журналістській діяльності.

Код ISBN: 966-7651-29-0
Ціна: 50,00 грн

Назад...
Лубкович І. М.  Соціальна психологія масової комунікації
ISBN 978-617-7065-05-9
Ціна 50,00 грн

Соціальна психологія масової комунікації


Автор: Ігор Лубкович
Тип видання: підручник для журналістів
Рік видання: 2013
Формат: 60х84/16
Палітурка: тверда
Обсяг: 252 с.

Анотація: У підручнику проаналізовано застосування методів соціальної психології у журналістській практиці, розкрито з соціально-психологічної точки зору журналістську методику збору інформації та спілкування журналіста з аудиторією. Для студентів вищих навчальних закладів, журналістів-практиків.

Код ISBN: 978-617-7065-05-9
Ціна: 50,00 грн

Назад...
Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика
ISBN 978-966-1585-50-7
Ціна 30,00 грн

Інтернет-журналістика


Автор: Б. В. Потятиник
Тип видання: Навчальний посібник
Рік видання: 2010
Формат: 60х84/16
Палітурка: тверда
Обсяг: 246 с.

Анотація: Автор розглядає інтернет-журналістику як історично четвертий (після преси, радіо і телебачення) різновид журналістики. Посібник містить практичні рекомендації стосовно підготовки і техніки написання матеріалів для новинно-аналітичних онлайнових ресурсів, а також прогнози розвитку мережевих медій.

Код ISBN: 978-966-1585-50-7
Ціна: 30,00 грн

Назад...
Капелюшний А. О. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки
ISBN: 978-966-1585-45-3
Ціна: 60,00 грн

Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки


Автор: А. О. Капелюшний
Тип видання: навчальний посібник
Рік видання: 2011
Формат: 70х100/16
Палітурка: тверда
Обсяг: 400 с.

Анотація: У посібнику висвітлено специфіку праці журналістів у прямому ефірі. Книга, зокрема, охоплює особливості стилістичного використання в мовленні працівників телебачення лексичних, фразеологічних, морфологічних і синтаксичних засобів, дає рекомендації для глибшого засвоєння норм акцентології. Подано питання для самоперевірки і завдання.

Код ISBN: 978-966-1585-45-3
Ціна: 60,00 грн

Назад...
Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови
ISBN: 978-966-7651-61-9
Ціна: 50,00 грн

Практична стилістика української мови


Автор: А. О. Капелюшний
Тип видання: навчальний посібник
Рік видання: 2007
Формат: 60х84/16
Палітурка: тверда
Обсяг: 400 с.

Анотація: Посібник містить основні положення курсу "Практичної стилістики української мови", який вивчають студенти факультету журналістики. Книга охоплює всі розділи цього курсу: в ній висвітлено особливості стилістичного використання в мові ЗМІ лексичних, фразеологічних, морфологічних і синтаксичних засобів. Сформульовано питання для самоперевірки і перелік завдань.

Код ISBN: 978-966-7651-61-9
Ціна: 50,00 грн

Назад...
Лозинський П. М. Акме
ISBN: 978-917-7065-00-4
Ціна: 30,00 грн

Акме


Автор: Павло Лозинський
Тип видання: літературно-художнє
Рік видання: 2013
Формат: 70х100/32
Палітурка: тверда
Обсяг: 240 с.

Анотація: Акме у перекладі з давньогрецької означає «вершина», «вістря». Поняття використовують у психології для характеристики максимального всебічного піднесення індивіда, а також у медицині на позначення критичного періоду розвитку якогось захворювання. Сам автор називає 12 новел, що увійшли до видання, «психіатричними замальовками». Хоча, незважаючи на присутність у книзі лікарів і санітарів, груп підтримки і непомірних доз галоперидолу, вона не є вузькоспеціальною і, на думку Лозинського, зацікавить усіх, хто «втомився від літературної ванілі і бажає влаштувати для мозку тонізуючий душ». «Акме» – це 240 сторінок кружлянь коридорами і звивинами, із раптовими поворотами і непередбачуваними фіналами. Автор поєднує напруженість сюжету із легкістю стилю написання, вкраплюючи трохи ненав’язливого гумору.

Код ISBN: 978-917-7065-00-4
Ціна: 30,00 грн

Назад...
Марьина Л. П. Журналистика и культура: динамика взаимодействия
ISBN: 978–966–1585–95–8
Ціна: 60,00 грн

Журналистика и культура: динамика взаимодействия


Автор: Л. П. Марьина
Тип видання: учебное пособие
Рік видання: 2013
Формат: 60х84/16
Палітурка: тверда
Обсяг: 288 с.

Анотація: Данное учебное пособие — это попытка представить журналистику как продукт духовной культуры общества, рассмотреть культурологические аспекты журналистики, ее место в глобальном контексте социокультурной динамики. Теоретико-методологическое осмысление особенностей журналистики как культурного феномена сопровождается организацией познавательной деятельности студентов при постановке и решении культурологических проблем на основе изучения первоисточников, ознакомления со спорными точками зрения. Учебное пособие носит междисциплинарный характер, хотя ориентировано, прежде всего, на студентов-журна¬лис¬тов, но, тем не менее, представляет интерес для специалис¬тов самых разных науч¬ных направлений..

Код ISBN: 978–966–1585–95–8
Ціна: 60,00 грн

Назад...
Конотоп А. Жінка на українських просторах
ISBN: 978-617-7065-37-0
Ціна: 30,00 грн

Жінка на українських просторах


Автор: Аліна Конотоп
Тип видання: літературно-художнє
Рік видання: 2015
Формат: 60х84/16
Палітурка: мяка
Обсяг: 84 с.

Анотація: Яка вона – жінка, що живе в країні Україна? Чому бере на себе забагато, а іноді намагається виконувати роль чоловіка? Чи підсилу це їй? Ця книга допоможе вам знайти відповіді на питання, що турбували кожну з нас. Стати мудрішою, вродливішою, більш розсудливою. Й полюбити себе. Хоча ви й так вже най...., най..., най... . Та згадати про свій жіночий початок. Бо ми з чоловіками, як день і ніч, як людина і повітря, як література та кохання!

Код ISBN: 978-617-7065-37-0
Ціна: 30,00 грн

Назад...
Ромовська З. Кохання струни золоті
ISBN: 978-617-7065-32-5
Ціна: 25,00 грн

Кохання струни золоті


Упорядник: Зорислава Ромовська
Тип видання: літературно-художнє
Рік видання: 2015
Формат: 60х84/32
Палітурка: мяка
Обсяг: 208 с.

Анотація: У цій книжечці зібрано рядки про кохання, написані українськими поетами різних часів. Вони засвідчують глибинну народну мудрість, довершеність і красу української мови. Метою цієї книжечки є утвердження верховенства любові.

Код ISBN: 978-617-7065-32-5
Ціна: 25,00 грн

Назад...